Atatürk’ün Mirası Heybeliada Sanatoryumu Diyanet’e Tahsis Ediliyordu: Mahkeme İptal Etti!

heybeliada sanatoryumu uzaktan görünümü

Türkiye’nin İlk Pandemi Hastanesi Mahkemeye Konu Olmuştu

1924 yılında Atatürk’ün isteği üzerine Heybeliada’da kurulan ve Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi sıfatı ile kapatılana dek hizmet vermiş Heybeliada Sanatoryumu, son yıllarda tartışmaların odağı haline geldi.

CİMER’e CHP’li Umut Oran’ın yaptığı başvuru, Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e “İslami Eğitim Merkezi” kurulması için devredildiğini ortaya çıkarmıştı. 200 dönümlük arazinin devir kararı, kamuoyunda büyük tepki uyandırmış çeşitli kurum ve kuruluşlarca konu mahkemede tartışılmak üzere yargıya açılmıştı.

Hukuka Uyarlık Yok!

Türk Toraks Derneği, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İstanbul Barosu Başkanlığı ve İstanbul Tabip Odası tarafından mahkemeye verilen devir kararı, tartışmaları da beraberinde getirdi ve Diyanet İşleri de mahkeme sürecine dahil oldu.

İçinde Heybeliada Sanatoryumu’nun bulunduğu mülkiyeti Hazine’ye ait arazi ve taşınmazın eğitim merkezi olarak Diyanet tarafından kiralanması sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Takvimler 14 Haziran 2022’yi gösterdiğinde mahkemeden tahsisin iptali kararı çıktı.

Oybirliği ile iptal edilen tahsis kararının; taşınmazın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi kararlaştırılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bağımsız, görüş ve izin alınmamasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.

…Mahkememizin 22.04.2021 ve 08.07.2021 tarihli ara kararlarıyla davalı idareden ‘uyuşmazlığa konu taşınmazın Sağlık Bakanlığı’na olan tahsisinin kaldırılarak, eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesine ilişkin işlem tesis edilmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan görüş alınıp alınmadığı, görüş alınmış ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygun görüş verilip verilmediği sorularak, buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin’ istenildiği, davalı idarece ara kararı gereği olarak dava dosyasına ibraz edilen 05.08.2021 tarih ve E-1434289 sayılı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısında ‘söz konusu tahsis işleminde önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan görüş alınıp alınmadığına dair bilgi veya belgenin idare dosyasında bulunamadığının’ belirtildiği, dolayısıyla dava konusu tahsis işleminden önce ilgili Bakanlık’tan izin veya görüş alınmadığı anlaşıldığından, ilgili Bakanlık’tan izin alınmaksızın söz konusu taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Mahkemenin sonunda istinaf yolu açık bırakıldı ve karar iptal edildi.

Heybeliada Sanatoryumu Adalılarındır…

Belediye Başkanı Erdem Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kararın iptali haberini alıntılayarak “Heybeliada Sanatoryumu Adalılarındır…” açıklamasında bulundu…

erdem gul tweet

Ardından attığı diğer bir tweet ile binanın amacına ve anısına uygun kullanılması gerektiğini “Cumhuriyet 1 yaşındayken 1924’de yapılan Heybeliada Sanatoryum binası, 2023’deki cumhuriyetin 100. Yılı öncesinde sağlık ve tıp alanında hizmet etmek için Adalılara verilmeli.” cümleleriyle belirtti.

erdem gul sanatoryum tweet

İlgili İçerikler!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir